Wie is JONGNL?
• JONGNL, Jong Nederland (Limburg) is, al meer dan een halve eeuw, verreweg één van de grootste verenigingen voor methodisch jeugd- en jongerenwerk in Limburg. Alle kinderen van 4 tot 18 jaar zijn welkom.
• JONGNL telt 43 afdelingen in Limburgse dorpen en wijken. Samen bieden zij iedere week opnieuw veel plezier aan ruim 4.500 jeugdleden: zij beléven JONGNL en doen onvergetelijke ervaringen op, waaruit ze hun hele leven putten. Binnen hun eigen JONGNL-afdeling groeien ze op en maken vrienden voor het leven.
• JONGNL stelt veel jonge vrijwilligers (vanaf 16 jaar) in staat om zich te ontwikkelen; in een leidinggevende of ondersteunende functie. Week in week uit staan 1.600 goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers voor de 4.500 jeugdleden klaar als leid(st)er of kaderlid (bijvoorbeeld bestuurslid) in hun eigen dorp, stad of op provinciaal niveau.

Wat doet JONGNL?
• Met een geheel eigen+eigentijdse methodiek biedt JONGNL jeugd & jongeren een plezierige vrijetijdsbeleving.Spelenderwijs wordt gewerkt aan een harmonieuze ontwikkeling van de jeugd.
Het is wetenschappelijk bewezen dat JONGNL een belangrijke bijdrage levert aan de lichamelijke en psychische gezondheid van kinderen en aan de veiligheid van de samenleving. Uit andere studies blijkt dat leden van methodisch jeugd & jongerenwerk minder overlast en minder vandalisme veroorzaken. Goed jeugd & jongerenwerk is van onschatbaar belang voor de leefbaarheid van de samenleving; het vormt een (ver)bindende factor in de gemeenschap.

De methodiek van JONGNL
• De geheel eigen + eigentijdse methodiek van JONGNL kent drie pijlers:

1. Spelaanbod
In het spelaanbod onderscheidt JONGNL drie thema’s:
– sport & spel
– creativiteit
– natuurbeleving

2. Leeftijdsgroepen:
De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van de leden. De afdelingsbijeenkomsten vinden plaats met verschillende leeftijdsgroepen.

3. Samenspel:
Jeugd en jongeren beleven veel plezier aan het samen spelen en samen werken in teamverband. Samenwerking is vanzelfsprekend bij JONGNL.

4. Het spelaanbod
• Het gevarieerde spelaanbod kent drie hoofdthema’s: sport & spel, creativiteit en natuurbeleving. In het programma komen de thema’s afwisselend aan bod. Ze worden afzonderlijk van elkaar en geïntegreerd in het programma aangeboden.

• Sport&Spel
Bij het thema sport&spel komen de JONGNL-waarden aan bod, die bijdragen aan een gezonde ontwikkeling: actief bewegen, samenspelen en samen­werken. Bij JONGNL hoef je niet perse te winnen: plezierig meedoen vinden we zeker zo belangrijk. Bij JONGNL zit niemand langs de lijn op de bank: iedereen speelt mee!

• Creativiteit
Bij het thema creativiteit schept JONGNL de condities waarin ieder kind zijn of haar creatieve mogelijkheden kan ontwikkelen. Daarbij kan worden gedacht aan manuele expressie, zoals knutselen, schilderen en kleien. Maar ook toneel, improvisatie, dans en beweging komen aan bod.

• Natuurbeleving
Bij het thema natuurbeleving is de aandacht gericht op het ontdekken en verkennen van de omringende buitenwereld. Afhankelijk van de leeftijdsgroep zijn dat de straat, de wijk, het dorp, het bos, de regio. Bij het ontdekken wordt  gebruik gemaakt van technieken, zoals tochten, pionieren, sjorren, kamperen en survival.

5. JONGNL is puur vrijwilligerswerk
• JONGNL is van en voor vrijwilligers. Om verantwoord jeugd & jongerenwerk te kunnen aanbieden, waarin jeugdledenveilig samenspelen, besteedt JONGNL veel zorg aan de werving en opleiding van gemotiveerde leid(st)ers. Jonge mensen leren bij JONGNL verantwoordelijkheid  dragen, samenwerken en problemen oplossen. Daardoor is de vereniging een katalysator van talent, dat uitwaaiert naar tal van sectoren; vaak zie je JongNederlanders terug in leidinggevende en vertegenwoordigende functies in de samenleving.

6. JONGNL vernieuwt voortdurend
• 43 lokale afdelingen hebben hun krachten gebundeld en vormen samen de Stichting Jong Nederland Limburg. Voor de begeleiding en ondersteuning van de lokale vrijwilligers hebben ze het provinciale niveau en bureau in het leven geroepen. Het bureau is een erkend expertisecentrum voor het Limburgse jeugd & jongerenwerk en is gehuisvest in Melick. De belangrijkste taken zijn het opleiden van het plaatselijke kader (met gedegen opleidingen), vernieuwing van het spelaanbod en de organisatie van centrale kader- en ledenactiviteiten. Het biedt een breed pakket aan cursussen, trainingen, spelenboeken, nieuwsbrieven en andere activiteiten. Zo kunnen de afdelingen continu rekenen op actueel spelmateriaal en boeiende programmatips. Hiervoor bestaat ook buiten JONGNL veel belangstelling. Tenslotte is het bureau voor de afdelingen een houvast, een vraagbaak en belangenbehartiger; zo verzorgt het o.a. de ledenadministratie en verzekeringen.

7. Geschiedenis: JONGNL verankerd in de Limburgse samenleving
• Waar komt JONGNL vandaan?
Kort na de Tweede Wereldoorlog werden in Zuid-Nederland twee katholieke jeugdwerkorganisaties opgericht: één voor jongens (Jong Nederland) en één voor meisjes (Katholiek Meisjesgilde). In de jaren zeventig fuseerden beide tot Jong Nederland. Door de jaren heen is Jong Nederland in Limburg verzelfstandigd tot Jong Nederland Limburg(JONGNL), een stabiele organisatie die al meer dan een halve eeuw stevig verankerd is in drieënveertig lokale gemeenschappen, verspreid over heel Limburg. Iedere afdeling is uniek voor wat betreft ontstaansgeschiedenis, faciliteiten en omgevingsmogelijkheden. Wat deze afdelingen bindt is de gezamenlijke doelstelling en de werkwijze. JONGNL is trots op Limburg en Limburg is trots op JONGNL. Op de dag van vandaag is JONGNL meer dan ooit een springlevende organisatie voor verantwoorde vrije­tijdsbesteding, voor jongens en meisjes in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

8. zinnig en zuinig
• Lid worden van JONGNL moet in principe voor elk kind mogelijk zijn. De contributies worden daarom zo laag mogelijk gehouden. Daarom zijn we gewend zinnig en zuinig met middelen om te springen. De jaarcontributie is daarom bij ons ook maar 36,00 euro per jaar!

Lid worden

Hé jij daar!
Zin in actie, avontuur en gezelligheid? Dan zit je goed bij JongNL. De club waar je iedere week op dezelfde tijd, samen met je vrienden, bij elkaar komt en voor het avontuur van je leven beleeft. Dus niet telkens voetbal of schilderen maar samen spelen, ravotten, sporten, knutselen, spannende speurtochten lopen, kamperen, toneelstukken opvoeren, opdrachten uitpluizen, vuurtje stoken en nog veel meer. Lid zijn bij JongNL Venray kost bovendien maar 42,00 euro per jaar!

Richtlijnen leeftijdscategoriën*:
Groep 2 en 3; Minioren
Groep 4 en 5; Maxioren
Groep 6, 7 en 8; Junioren
Middelbaar onderwijs; Senioren
*In de praktijk van onze vereniging vallen deze leeftijden soms iets anders uit. Kijk voor de zekerheid altijd op de betreffende pagina’s van de groepen. 

Er is méééér
Omdat JongNL op 43 plekken in Limburg clubs heeft, ontmoet je regelmatig kinderen uit andere plaatsen. Bijvoorbeeld tijdens de Dag van de Lach, de Outdoordagen, de Night of Science of het Survivalweekend. Het mooiste van JongNL zijn de kampen en de weekenden: lekker een week weg van huis, zonder pappa en mama maar met vrienden en vriendinnen alleen maar gave, ruige en actieve dingen doen.

Vrienden en vriendinnen
JongNL
 kent verschillende leeftijdsgroepen. Afhankelijk van je leeftijd kun je meespelen bij een van de volgende groepen: minioren (groepen 1 en 2 van de basisschool), maxioren (groepen 3, 4 en 5 van de basisschool), junioren (groepen 6, 7 en 8 van de basisschool), senioren (de eerste jaren van de middelbare school) en de 16-plussers (16 jaar en ouder). Kinderen van verschillende scholen, buurten en wijken komen er bij elkaar. Je snapt het al: JongNL is dé plek om nieuwe vrienden te ontmoeten.

Juffrouw of meester
Een juffrouw of meester kennen we niet bij JongNL. Wel zijn er leiders en leidsters die iedere week voor een geslaagd en vooral gevarieerd en veilig programma zorgen. Dat kunnen ze heel goed, want ze zijn opgeleid door Jong Nederland Limburg. Daarmee staat de naam JONGNL al meer dan 65 jaar borg voor een goede en betrouwbare organisatie. Je ouders hoeven zich daarover dus in ieder geval geen zorgen te maken!

Waar vind je ons?
In Limburg zijn al meer dan 4500 kinderen lid van JongNL. Dat zijn er best veel. In 43 dorpen en wijken staat een blokhut (clubgebouw) van JONGNL. Eigenlijk zijn die blokhutten een soort binnenspeeltuin, waar alle JONGNL-avonturen beginnen.

Doe de JONGNL-test
Wil je weten of je een JONGNL-type bent? Doe de JONGNL-test op Jongnl.NL

Leiding worden

Jou moeten we hebben!
Jij bent op zoek naar avontuurlijk, gezellig en zinvol vrijwilligerswerk? Dan ben je bij JONGNL aan het juiste adres. Sluit je aan bij de vrijwilligersgroep van Jong Nederland Venray, daar vind je wat je zoekt!

Wat is JONGNL?
JONGNL is een leuke club waar iedere week groepen kinderen op vaste tijdstippen steeds weer andere, uitdagende activiteiten doen. Deze groepen kinderen worden begeleid door vrijwilligers, de groepsleiding. Bij Jong Nederland Venray kunnen kinderen van alles doen: spelen, ravotten, sporten, knutselen, spannende speurtochten lopen, kamperen, toneelstukken opvoeren, opdrachten uitpluizen, vuurtje stoken en nog veel meer. De groepsleiding bereidt de groepsbijeenkomsten voor, presenteert de spelen aan de kinderen en zorgt voor plezier, gezelligheid, veiligheid en een veelzijdig programma, zowel tijdens de wekelijkse groepsbijeenkomsten als tijdens het kamp of het weekendbivak.

Leeftijdsgroepen
JONGNL kent verschillende leeftijdsgroepen. Afhankelijk van interesses en ervaring worden vrijwilligers ingezet bij een van de volgende leeftijdsgroepen: minioren (groepen 1 en 2 van de basisschool), maxioren (groepen 3, 4 en 5 van de basisschool ), junioren (groepen 6, 7 en 8 van de basisschool), senioren (eerste jaren van de middelbare school) of 16-plussers (vanaf 16 jaar). Daarnaast zijn er ook nog vele andere vrijwilligers actief: in het bestuur, bij het onderhoud van het clubgebouw en toebehoren en bij andere werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de kinderen en leiding plezierig te laten spelen (denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van de maaltijden tijdens het kamp).

We doen méér
Naast de wekelijkse bijeenkomsten zijn vrijwilligers van Jong Nederland Venray vaak ook actief bij andere activiteiten, zoals de organisatie van bijvoorbeeld een sinterklaasavond, dropping, carnavalsmiddag of Koninginnedag. Natuurlijk is het zomerkamp dat jaarlijks gehouden wordt de klap op de vuurpijl. Een week in de buitenlucht bivakkeren met minimale middelen en maximale pret met thema’s als bijvoorbeeld Olympische Spelen, western, televisie of circus.

JONGNL is overal
Jong Nederland Venray is niet alleen in Venray actief. In Limburg zijn méér dan 4500 kinderen en 1600 vrijwilligers lid van JONGNL bij 43 afdelingen in 43 verschillende wijken of dorpen. Omdat er zoveel afdelingen in Limburg zijn, die overigens verdeeld zijn in zes districten, treffen de kinderen en vrijwilligers van de verschillende afdelingen elkaar regelmatig. Er worden op districts- en provinciaal niveau spellendagen , (Theaterbazaar, Outdoordagen, Survivalweekend), toernooien en kampen georganiseerd. De vrijwilligers begeleiden de kinderen tijdens zo’n uitstapje.

Begeleiding
JONGNL heeft een eigen opleidings- en begeleidingsprogramma voor vrijwilligers. De naam Jong Nederland Limburg staat al meer dan 60 jaar borg voor een goede en betrouwbare organisatie. De afdelingen worden door een professionele organisatie ondersteund. Het bureau is gevestigd in Melick.

Waarom zou je vrijwilliger worden
Vrijwilliger kun je worden omdat het leuk is, je heel veel beleeft, je ervaring opdoet in het werken met kinderen en het organiseren van activiteiten (altijd handig en staat mooi op je c.v.), je aansluiting vindt bij een leuke groep en je iets voor anderen kunt betekenen. Reden genoeg, toch?

Lijkt het je wat om leiding te worden bij Jong Nederland Venray? Neem dan contact op met ons op!

info@jongnederlandvenray.nl

Minioren

Kinderen uit groep 2 en 3 zitten op JONGNL bij de minioren. De minioren komen wekelijks bijeen om samen te spelen: ravotten, sporten, knutselen, eropuit trekken, liedjes zingen, dansen en nog meer van dat leuks. Samen met andere kinderen ontdek je spelenderwijs de wereld om je heen. Leid(st)ers volgen trainingen en cursussen bij Jong Nederland Limburg en gebruiken spelenboeken bij het bedenken van hun programma's. Ben jij nog geen lid en ben je wel nieuwsgierig geworden naar alle leuke dingen die je bij JONGNL kunt doen? Kom dan eens kijken op een groepsbijeenkomst. Je mag vier keer gratis meedraaien!

Maxioren

Kinderen uit groep 4 en 5 zitten op JONGNL bij de maxioren. Vind je het leuk om wekelijks iets actiefs te ondernemen met andere kinderen van jouw leeftijd? Kom dan eens kijken bij de maxioren van Jong Nederland Venray. Iedere week op dezelfde tijd ontmoet je dezelfde groep kinderen. Bij JONGNL trek je er samen met de leiding actief erop uit om de wereld te ontdekken. De leiding stelt je op je gemak in de groep en zorgt voor een veilige omgeving. Ben jij nog geen lid en ben je wel nieuwsgierig geworden naar alles wat je bij JONGNL kunt doen? Kom dan een kijkje nemen op een groepsbijeenkomst Je mag vier keer gratis meedraaien!

Junioren

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 zitten op JONGNL bij de junioren. Houd jij van actie en wil je wel eens wat beleven? Kom dan eens kijken bij de junioren van Jong Nederland Venray. Je ontmoet wekelijks op een vast tijdstip dezelfde groep kinderen van jouw eigen leeftijd. Bij de junioren beleef je supergave dingen. Jullie gaan samen sporten, tochten lopen, opdrachten uitvoeren, film maken, koken, creatief bezig zijn, vuurtje stoken, kamperen en nog veel meer. Wil je niets missen, uitdagende avonturen beleven en leren samenwerken met leeftijdsgenoten? Kom eens kijken op een groepsbijeenkomst. Je mag vier keer gratis meedraaien!

Senioren

Jongeren uit klas 1 t/m 4 van het voorgezet onderwijs zitten bij JONGNL bij de senioren. Ben je op zoek naar leeftijdsgenoten en een honk waar je je thuis kunt voelen? Kom dan eens kijken bij de senioren van Jong Nederland. Vaak zijn er relaxte activiteiten zoals een kaartje leggen, darten, theeleuten, een filmavond of lekker chillen bij een kampvuurtje. De leiding organiseert wel eens een quiz, een balspel, of een bosspel. Het hoogtepunt van het jaar is het zomerkamp. Bij JONGNL verleggen tieners hun grenzen bijvoorbeeld op een survivaltocht. Is JONGNL wat voor jou? Kom kijken op een van onze groepsavonden! Je mag vier keer gratis meedraaien!